Về chúng tôi

Kooper Limited
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kinh doanh, tư vấn và tiếp thị cho các chuyên gia.

Kooper Ltd. có trụ sở tại London và phát triển các giải pháp tiếp thị và tiếp thị cá nhân cho các công ty và cũng là một nhà lãnh đạo phát triển và chạy bán sỉ và đóng gói. Chúng tôi chuyên về internet, tư vấn và bán sỉ và chúng tôi sở hữu một trong những danh mục đầu tư internetdomain toàn diện nhất thông qua tất cả các chi nhánh.Chúng tôi cũng cam kết mạnh mẽ để nghiên cứu và phát triển các giải pháp của e-shop và được hướng tới nhiều tiến bộ và đổi mới. Chúng tôi làm việc quốc tế. Khách hàng ở Châu Âu, ví dụ như Anh, Đức, Áo, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác, đều dựa vào các giải pháp sáng tạo và trải nghiệm về kinh doanh, tiếp thị và bán buôn (B2B) và bán lẻ (B2C).
Share by: